Til toppen

06771: Samisk statistikk. Personer 16 år og over, med høyere utdanning. Kommuner helt eller delvis definert som SUF-område og kjønn (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

område

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øvrige områder i alt , SUF-område i alt , 2030 Sør-Varanger, SUF ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006.

område

Øvrige områder i alt

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond

Brukerveiledning for statistikkbanken