To the Top

06771: Personer 16 år og over, med høyere utdanning. Kommuner helt eller delvis definert som SUF-område og kjønn 2006

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 1

year

Mandatory *

Selected 1 of total 1

area

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ohter areas - total , SUF-area - total , 2030 Sør-Varanger, SUF ,

Selected 0 of total 41

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable

level of education


Selected 0 of total 2

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006.

area

Ohter areas - total

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond

User manual for StatBank