Til toppen

06769: Samisk statistikk. Innvandring og utvandring til/fra SUF-området, etter til-/fraflyttingsregion (avslutta serie) 1990 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

til- /fraflyttingsregion


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

til- /fraflyttingsregion

Nord-Amerika og Oceania

Kun USA og Canada.

Brukerveiledning for statistikkbanken