To the Top

06769: Innvandring og utvandring til/fra SUF-området, etter til-/fraflyttingsregion (closed series) 1990 - 2006

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
region of in- /out-migration

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 3

year

Mandatory *

Selected 1 of total 6

region of in- /out-migration


Selected 0 of total 8

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
region of in- /out-migration
North America and Oceania
Kun USA og Canada.

User manual for StatBank