Til toppen

06763: Samisk statistikk. Flytting mellom SUF-områder i ulike kommune, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn. Flytting innenfor et SUF-område i en og samme kommune er ikke med.

Brukerveiledning for statistikkbanken