06763: Samisk statistikk. Flytting mellom SUF-områder i ulike kommune, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Flytting mellom SUF-områder i ulike kommune:
personer
Flytting per 1000 middelfolkemengde:
per 1 000 personer
Referansetid
Flytting mellom SUF-områder i ulike kommune:
01.01.
Flytting per 1000 middelfolkemengde:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn. Flytting innenfor et SUF-område i en og samme kommune er ikke med.

Brukerveiledning for statistikkbanken