To the Top

06763: Flytting mellom SUF-områder i ulike kommune, etter kjønn og alder 2006

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
sex
Mandatory *
age
Mandatory *

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 2

year

Mandatory *

Selected 1 of total 1

Mandatory *

Selected 0 of total 2

age

Mandatory *

Selected 0 of total 6

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

User manual for StatBank