Til toppen

06747: Samisk statistikk. Privathusholdning. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse i Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

husholdningstype


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

område

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

husholdningstype

Enfamiliehusholdninger. Par uten hjemmeboende barn

Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Enfamiliehusholdninger. Par med barn (yngste barn 0-17 år)

Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Brukerveiledning for statistikkbanken