06747: Samisk statistikk. Privathusholdning. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse i Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Privathusholdninger:
husholdninger
Privathusholdninger, prosent:
prosent
Familier i privathusholdninger:
familier
Familier i privathusholdninger (prosent):
prosent
Personer i privathusholdninger:
personer
Personer i privathusholdninger (prosent):
prosent
Referansetid
Privathusholdninger:
01.01.
Privathusholdninger, prosent:
01.01.
Familier i privathusholdninger:
01.01.
Familier i privathusholdninger (prosent):
01.01.
Personer i privathusholdninger:
01.01.
Personer i privathusholdninger (prosent):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

område
-SUF-område
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Øvrige områder
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
husholdningstype
Enfamiliehusholdninger. Par uten hjemmeboende barn
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Enfamiliehusholdninger. Par med barn (yngste barn 0-17 år)
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Brukerveiledning for statistikkbanken