Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06747: Samisk statistikk. Privathusholdning. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse i Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2007

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
07.02.2008 10:00
Privathusholdninger:
husholdninger
Privathusholdninger, prosent:
prosent
Familier i privathusholdninger:
familier
Familier i privathusholdninger (prosent):
prosent
Personer i privathusholdninger:
personer
Personer i privathusholdninger (prosent):
prosent
Privathusholdninger:
01.01.
Privathusholdninger, prosent:
01.01.
Familier i privathusholdninger:
01.01.
Familier i privathusholdninger (prosent):
01.01.
Personer i privathusholdninger:
01.01.
Personer i privathusholdninger (prosent):
01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

område

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

husholdningstype

Enfamiliehusholdninger. Par uten hjemmeboende barn

Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Enfamiliehusholdninger. Par med barn (yngste barn 0-17 år)

Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.