To the Top

06747: Privathusholdning. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse i Norge nord for Saltfjellet 2007

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
area
Mandatory *
type of household

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 6

year

Mandatory *

Selected 1 of total 1

area

Mandatory *

Selected 0 of total 2

type of household


Selected 0 of total 7

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

area
SUF area
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Other areas
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
type of household
One-family households. Couple with no children living at home
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
One-family households. Couple with children (youngest child 0-17 years)
Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

User manual for StatBank