06742: Samisk statistikk. Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk, etter valgkrets (avslutta serie) 2005 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer:
personer
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer:
personer
Spredtbygde strøk, personer:
personer
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent):
prosent
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent):
prosent
Spredtbygde strøk (prosent):
prosent
Referansetid
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer:
01.01.
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer:
01.01.
Spredtbygde strøk, personer:
01.01.
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent):
01.01.
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent):
01.01.
Spredtbygde strøk (prosent):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tettbygde strøk er bebyggelse innenfor tettsteder. Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene er tatt med
område
-SUF-område
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Øvrige områder
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
statistikkvariabel
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Spredtbygde strøk, personer
Ikke medregnet personer som er uplasserte på bostedsstrøk.

Brukerveiledning for statistikkbanken