Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06742: Samisk statistikk. Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk, etter valgkrets (avslutta serie) 2005 - 2007

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
07.02.2008 10:00
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer:
personer
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer:
personer
Spredtbygde strøk, personer:
personer
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent):
prosent
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent):
prosent
Spredtbygde strøk (prosent):
prosent
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer:
01.01.
Tettsteder med minst 2000 bosatte personer:
01.01.
Spredtbygde strøk, personer:
01.01.
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte (prosent):
01.01.
Tettsteder med minst 2000 bosatte (prosent):
01.01.
Spredtbygde strøk (prosent):
01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Varanger , Tana , Karasjok ,

Valgt 0 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tettbygde strøk er bebyggelse innenfor tettsteder. Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene er tatt med

område

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

statistikkvariabel

Tettsteder med færre enn 2000 bosatte personer

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Tettsteder med minst 2000 bosatte personer

En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Spredtbygde strøk, personer

Ikke medregnet personer som er uplasserte på bostedsstrøk.