To the Top

06742: Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk, etter valgkrets 2005 - 2007

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
region
Mandatory *
area
Mandatory *

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 6

year

Mandatory *

Selected 1 of total 3

region

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Varanger , Tana , Karasjok - sami area ,

Selected 0 of total 11

area

Mandatory *

Selected 0 of total 2

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Tettbygde strøk er bebyggelse innenfor tettsteder. Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene er tatt med
area
SUF area
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Other areas
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.
contents
Tettsteder med færre enn 2000 bosatte
An agglomeration of houses is recorded as an urban settlement if at least 200 persons live there. The distance between houses must not normally exceed 50 metres. Clusters of houses up to a distance of 400 metres from the centre of the urban settlement which naturally belong to the settlement may nonetheless be included.
Tettsteder med minst 2000 bosatte
An agglomeration of houses is recorded as an urban settlement if at least 200 persons live there. The distance between houses must not normally exceed 50 metres. Clusters of houses up to a distance of 400 metres from the centre of the urban settlement which naturally belong to the settlement may nonetheless be included.
Spredtbygde strøk
Ikke medregnet personer som er uplasserte på bostedsstrøk.

User manual for StatBank