Avfall fra industrien

06739: Industriavfall. Generert mengde avfall, etter næring (SN2002), materialtype og behandlingsmåte (1 000 tonn) 1996 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 23 Valgte

Søk

materialtype

Totalt 17 Valgte

Søk

behandlingsmåte

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.2011
Kontakt
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Mengde avfall:
1 000 tonn
Referansetid
Mengde avfall:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

..
Farlig avfall er ikke medregnet. Grunnet usikkerhet i tallene er de avrundet til 1000 tonn. Verdien 'O' representerer derfor tall mindre enn 500 tonn og i tillegg faktiske 0-verdier. Undersøkelsene som ligger til grunn for tallene for 2004 og 2005 er ikke så detaljert som for 2003. Tallene for 2004 og 2005 er derfor ikke brutt ned på behandlingsmåter og materialer.

Brukerveiledning for statistikkbanken