Avfall fra industrien

Til toppen

06739: Industriavfall. Generert mengde avfall, etter næring (SN2002), materialtype og behandlingsmåte (1 000 tonn) 1996 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle I alt , 15-16 Nærings- og nytelsesmidler , 17 Produksjon av tekstiler ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtyper i alt , Våtorganisk avfall , Organisk slam, tørrstoff ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Behandlingsmåter i alt , Levert til materialgjenvinning , Levert til kompostering ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
.. Farlig avfall er ikke medregnet. Grunnet usikkerhet i tallene er de avrundet til 1000 tonn. Verdien 'O' representerer derfor tall mindre enn 500 tonn og i tillegg faktiske 0-verdier. Undersøkelsene som ligger til grunn for tallene for 2004 og 2005 er ikke så detaljert som for 2003. Tallene for 2004 og 2005 er derfor ikke brutt ned på behandlingsmåter og materialer.