Avfall fra industrien

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06739: Industriavfall. Generert mengde avfall, etter næring (SN2002), materialtype og behandlingsmåte (1 000 tonn) 1996 - 2008

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
12.12.2011 10:00
Mengde avfall:
1 000 tonn
Mengde avfall:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle I alt , 15-16 Nærings- og nytelsesmidler , 17 Produksjon av tekstiler ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtyper i alt , Våtorganisk avfall , Organisk slam, tørrstoff ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Behandlingsmåter i alt , Levert til materialgjenvinning , Levert til kompostering ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
.. Farlig avfall er ikke medregnet. Grunnet usikkerhet i tallene er de avrundet til 1000 tonn. Verdien 'O' representerer derfor tall mindre enn 500 tonn og i tillegg faktiske 0-verdier. Undersøkelsene som ligger til grunn for tallene for 2004 og 2005 er ikke så detaljert som for 2003. Tallene for 2004 og 2005 er derfor ikke brutt ned på behandlingsmåter og materialer.