Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen
06732: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn (verdensregion) og bostedskommune/-fylke (K) (avslutta serie) 2002K1 - 2008K3
Sist endret
24.01.2009
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige av bosatte (prosent):
prosent
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
prosent
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
prosent
Referansetid
Arbeidsledige:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
Må velges *
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 27 Valgte 1


Totalt 512 Valgte 0

landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand.
EU-land i Øst-Europa er flyttet fra gruppe 2 til gruppe1 fom. kvartalet de ble EU-medlemmer:
2004 k2: 115 Estland, 124 Latvia, 131 Polen, 136 Litauen, 146 Slovenia, 152 Ungarn, 157 Slovakia, 158 Tsjekkia.
2007 k1: 113 Bulgaria, 133 Romania.

Land som er flyttet fra gruppe 2 til gruppe 1 fom. kvartalet de ble EU-medlemmer:
2004 k2: 126 Malta, 500 Kypros.

.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere tall for gruppen.
Botid beregnes fra året man ble bosatt.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken