Til toppen

06730: Samisk statistikk. Folkemengde 1. januar 2007 og endringene i 2006, etter valgkrets. SUF-område i alt. Endelige tall (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde ved inngangen av året , Levendefødte , Døde ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SUF-områder i alt , Varanger , Tana ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år. Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene.

statistikkvariabel

Levendefødte

Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.

Innflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.

Innvandring

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.

Utflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.

Utvandring

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.

Folketilvekst (prosent)

Folketilveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene vil fødte-døde+innflytting-utflytting vise litt andre tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken