06730: Samisk statistikk. Folkemengde 1. januar 2007 og endringene i 2006, etter valgkrets. SUF-område i alt. Endelige tall (avslutta serie) 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde ved inngangen av året:
personer
Levendefødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Innvandring:
personer
Utflytting:
personer
Utvandring:
personer
Netto innflytting:
personer
Folketilvekst, absolutte tall:
personer
Folketilvekst (prosent):
prosent
Folkemengde ved utgangen av året:
personer
Referansetid
Folkemengde ved inngangen av året:
31.12.
Levendefødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflytting:
31.12.
Innvandring:
31.12.
Utflytting:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Netto innflytting:
31.12.
Folketilvekst, absolutte tall:
31.12.
Folketilvekst (prosent):
31.12.
Folkemengde ved utgangen av året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.
Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene.
statistikkvariabel
Levendefødte
Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.
Innflytting
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.
Innvandring
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.
Utflytting
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.
Utvandring
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.
Folketilvekst (prosent)
Folketilveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene vil fødte-døde+innflytting-utflytting vise litt andre tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken