To the Top

06730: Folkemengde 1. januar 2007 og endringene i 2006, etter valgkrets. SUF-område i alt. Endelige tall 2006

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
region

contents

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Folkemengde ved inngangen av året , Levendefødte , Døde ,

Selected 1 of total 12

year

Mandatory *

Selected 1 of total 1

region

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.SUF-områder i alt , Varanger , Tana ,

Selected 0 of total 12

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.
Sametingets valgkretser. Kun de elleve nordligste valgkretsene.
contents
Levendefødte
Live births include all foetuses which show signs of life at the time of birth.
Innflytting
Migration to/from other localities in Norway and abroad.
Innvandring
Migration to/from other localities in Norway and abroad.
Utflytting
Migration to/from other localities in Norway and abroad.
Utvandring
Migration to/from other localities in Norway and abroad.
Folketilvekst (prosent)
Folketilveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene vil fødte-døde+innflytting-utflytting vise litt andre tall.

User manual for StatBank