Til toppen

06727: Samisk statistikk. Folkemengde, tettsteder og areal. Norge nord for Saltfjellet (avslutta serie) 2005 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

geografisk område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

område

-SUF-område

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.

Øvrige områder

Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken