To the Top

06727: Folkemengde, tettsteder og areal. Norge nord for Saltfjellet 2005 - 2007

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
geografisk område
Mandatory *
area
Mandatory *

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 5

year

Mandatory *

Selected 1 of total 2

geografisk område

Mandatory *

Selected 0 of total 3

area

Mandatory *

Selected 0 of total 2

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

area
SUF area
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen av SUF-området for 2005 er lagt til grunn.
Other areas
Områder nord for Saltfjellet, tilsvarende Sametingets elleve nordligste valgkretser, som ikke er definert som virkeområde for Samisk utviklingsfond.

User manual for StatBank