06685: Adopterte, etter adopsjonstype, kjønn og alder 2006 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

adopsjonstype

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Måleenhet
Adopterte:
personer
Referansetid
Adopterte:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

adopsjonstype
Andre adopsjoner
Andre, uoppgitte og anonyme adopsjoner.

Brukerveiledning for statistikkbanken