Adopsjoner

Til toppen

06683: Adopsjoner, etter adopsjonstype 1986 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1987 , 1988 ,

Valgt 1 av totalt 35

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2006 er datagrunnlaget hentet fra adopsjonsregisteret. Før 2006 bygger statistikken på adopsjonsmeldinger utlånt fra Folkeregisteret. Før 2006 omfatter dette fosterbarnsadopsjoner, anonyme adopsjoner og andre typer av adopsjoner. Fra og med 2006 er fosterbarnsadopsjoner i egen gruppe.

adopsjonstype

Andre adopsjoner

Før 2006: Omfatter norske adopsjoner, bortsett fra stebarnsadopsjoner. Fra og med 2006: Omfatter fosterbarnsadopsjoner, anonyme og andre adopsjoner.