Til toppen
06683: Adopsjoner, etter adopsjonstype 1986 - 2019
Sist endret
09.06.2020
Kontakt
Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Måleenhet
Adopsjoner:
adopsjoner
Referansetid
Adopsjoner:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
adopsjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 34 Valgte 1

adopsjonstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2006 er datagrunnlaget hentet fra adopsjonsregisteret. Før 2006 bygger statistikken på adopsjonsmeldinger utlånt fra Folkeregisteret. Før 2006 omfatter dette fosterbarnsadopsjoner, anonyme adopsjoner og andre typer av adopsjoner. Fra og med 2006 er fosterbarnsadopsjoner i egen gruppe.
adopsjonstype
Andre adopsjoner
Før 2006: Omfatter norske adopsjoner, bortsett fra stebarnsadopsjoner. Fra og med 2006: Omfatter fosterbarnsadopsjoner, anonyme og andre adopsjoner.

Brukerveiledning for statistikkbanken