06683: Adopsjoner, etter adopsjonstype 1986 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

adopsjonstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.06.2020
Kontakt
Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Måleenhet
Adopsjoner:
adopsjoner
Referansetid
Adopsjoner:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2006 er datagrunnlaget hentet fra adopsjonsregisteret. Før 2006 bygger statistikken på adopsjonsmeldinger utlånt fra Folkeregisteret. Før 2006 omfatter dette fosterbarnsadopsjoner, anonyme adopsjoner og andre typer av adopsjoner. Fra og med 2006 er fosterbarnsadopsjoner i egen gruppe.
adopsjonstype
Andre adopsjoner
Før 2006: Omfatter norske adopsjoner, bortsett fra stebarnsadopsjoner. Fra og med 2006: Omfatter fosterbarnsadopsjoner, anonyme og andre adopsjoner.

Brukerveiledning for statistikkbanken