Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

06621: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning (avslutta serie) 2003K1 - 2009K3

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 27

formål


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidsstyrkestatus


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken