Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

06620: Personer i arbeidsstyrken som har deltatt på kurs, etter formål, arbeidsstyrkestatus og utdanning (avslutta serie) 2003 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.