Arbeidskraftundersøkelsen

06619: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og heltid/deltid 2003K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

avtalt/vanlig arbeidstid per uke

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 66 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.07.2019
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5016
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Personer (1 000 personer):
1 000 personer
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Personer (1 000 personer):
Slutten av kvartal
Personer (prosent):
Slutten av 4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Deltid = 1-36 timer, med unntak av personer med 32-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Heltid = 37 timer og mer, samt tilfellene nevnt over.

Brukerveiledning for statistikkbanken