Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

06619: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og heltid/deltid (midlertidig ikke oppdatert) 2003K1 - 2020K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 72

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Deltid = 1-36 timer, med unntak av personer med 32-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Heltid = 37 timer og mer, samt tilfellene nevnt over. Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.