Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

06618: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og heltid/deltid 2003 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Deltid = 1-36 timer, med unntak av personer med 32-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Heltid = 37 timer og mer, samt tilfellene nevnt over.