På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Arbeidskraftundersøkelsen

06617: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og yrke (avslutta serie) 2003K1 - 2010K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

yrke

Totalt 9 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.10.2014
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5016
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Personer (1 000 personer):
1 000 personer
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Personer (1 000 personer):
Slutten av kvartal
Personer (prosent):
Slutten av 4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall nyere enn 2010 ble fjernet fra tabellen 22.10.2014 pga overgang til ny standard for yrkesklassifisering.

Brukerveiledning for statistikkbanken