Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

06616: Sysselsatte som har deltatt på kurs, etter kjønn og yrke (avslutta serie) 2003 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 1-Lederyrker , 2-Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Tall nyere enn 2010 ble fjernet fra tabellen 22.10.2014 pga overgang til ny standard for yrkesklassifisering.