Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

06614: StatRes. Barnevern. Aktivitetar og tenester, etter statlege barnevernsregionar (avslutta serie) 2004 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

region

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2013
Kontakt
John Åge Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 410 82 995
ohn@ssb.no

Måleenhet
Barn i statlege barnevernstiltak per 31.12:
personar
Barn i fosterheimar i statleg regi per 31.12:
personar
Barn i barnevernsinstitusjonar per 31.12:
personar
Barn i hjelpetiltak i heimen per 31.12:
personar
Barn i statlege barnevernstiltak (per 1 000 barn 0-19 år):
per 1000 barn
Barn i fosterheimar i statleg regi (per 1000 barn 0-19 år):
per 1000 barn
Barn i barnevernsinstitusjonar (per 1000 barn 0-19 år):
per 1000 barn
Barn i hjelpetiltak i heimen (per 1000 barn 0-19 år):
per 1000 barn
Opphald i statlege barnevernstiltak i løpet av året:
opphald
Opphald i fosterheimar i statleg regi i løpet av året:
opphald
Opphald i barnevernsinstitusjonar i løpet av året:
opphald
Opphald i hjelpetiltak i heimen i løpet av året:
personar
Opphaldsdagar i statlege barnevernstiltak:
dagar
Opphaldsdagar i fosterheimar i statleg regi:
dagar
Opphaldsdagar i barnevernsinstitusjonar:
dagar
Opphaldsdagar i hjelpetiltak i heimen:
dagar
Barnebefolkning 0-19 år:
personar
Referansetid
Barn i statlege barnevernstiltak per 31.12:
31.12.
Barn i fosterheimar i statleg regi per 31.12:
31.12.
Barn i barnevernsinstitusjonar per 31.12:
31.12.
Barn i hjelpetiltak i heimen per 31.12:
31.12.
Barn i statlege barnevernstiltak (per 1 000 barn 0-19 år):
31.12.
Barn i fosterheimar i statleg regi (per 1000 barn 0-19 år):
31.12.
Barn i barnevernsinstitusjonar (per 1000 barn 0-19 år):
31.12.
Barn i hjelpetiltak i heimen (per 1000 barn 0-19 år):
31.12.
Opphald i statlege barnevernstiltak i løpet av året:
01.01-31.12
Opphald i fosterheimar i statleg regi i løpet av året:
01.01-31.12
Opphald i barnevernsinstitusjonar i løpet av året:
01.01-31.12
Opphald i hjelpetiltak i heimen i løpet av året:
1.1.-31.12
Opphaldsdagar i statlege barnevernstiltak:
01.01-31.12
Opphaldsdagar i fosterheimar i statleg regi:
01.01-31.12
Opphaldsdagar i barnevernsinstitusjonar:
01.01-31.12
Opphaldsdagar i hjelpetiltak i heimen:
01.01-31.12
Barnebefolkning 0-19 år:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken