Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06614: StatRes. Barnevern. Aktivitetar og tenester, etter statlege barnevernsregionar (avslutta serie) 2004 - 2012

John Åge Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 410 82 995
12.09.2013 10:00
Barn i statlege barnevernstiltak per 31.12:
personar
Barn i fosterheimar i statleg regi per 31.12:
personar
Barn i barnevernsinstitusjonar per 31.12:
personar
Barn i hjelpetiltak i heimen per 31.12:
personar
Barn i statlege barnevernstiltak (per 1 000 barn 0-19 år):
per 1000 barn
Barn i fosterheimar i statleg regi (per 1000 barn 0-19 år):
per 1000 barn
Barn i barnevernsinstitusjonar (per 1000 barn 0-19 år):
per 1000 barn
Barn i hjelpetiltak i heimen (per 1000 barn 0-19 år):
per 1000 barn
Opphald i statlege barnevernstiltak i løpet av året:
opphald
Opphald i fosterheimar i statleg regi i løpet av året:
opphald
Opphald i barnevernsinstitusjonar i løpet av året:
opphald
Opphald i hjelpetiltak i heimen i løpet av året:
personar
Opphaldsdagar i statlege barnevernstiltak:
dagar
Opphaldsdagar i fosterheimar i statleg regi:
dagar
Opphaldsdagar i barnevernsinstitusjonar:
dagar
Opphaldsdagar i hjelpetiltak i heimen:
dagar
Barnebefolkning 0-19 år:
personar
Barn i statlege barnevernstiltak per 31.12:
31.12.
Barn i fosterheimar i statleg regi per 31.12:
31.12.
Barn i barnevernsinstitusjonar per 31.12:
31.12.
Barn i hjelpetiltak i heimen per 31.12:
31.12.
Barn i statlege barnevernstiltak (per 1 000 barn 0-19 år):
31.12.
Barn i fosterheimar i statleg regi (per 1000 barn 0-19 år):
31.12.
Barn i barnevernsinstitusjonar (per 1000 barn 0-19 år):
31.12.
Barn i hjelpetiltak i heimen (per 1000 barn 0-19 år):
31.12.
Opphald i statlege barnevernstiltak i løpet av året:
01.01-31.12
Opphald i fosterheimar i statleg regi i løpet av året:
01.01-31.12
Opphald i barnevernsinstitusjonar i løpet av året:
01.01-31.12
Opphald i hjelpetiltak i heimen i løpet av året:
1.1.-31.12
Opphaldsdagar i statlege barnevernstiltak:
01.01-31.12
Opphaldsdagar i fosterheimar i statleg regi:
01.01-31.12
Opphaldsdagar i barnevernsinstitusjonar:
01.01-31.12
Opphaldsdagar i hjelpetiltak i heimen:
01.01-31.12
Barnebefolkning 0-19 år:
01.01-31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Barn i statlege barnevernstiltak per 31.12 , Barn i fosterheimar i statleg regi per 31.12 , Barn i barnevernsinstitusjonar per 31.12 ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Regionane i alt , Region nord ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000