Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06612: StatRes. Barnevern. Ressursinnsats, etter statlege barnevernsregionar (avslutta serie) 2004 - 2008

Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
18.01.2011 10:00
Driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til fosterheimar (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til fosterheimar i statleg regi (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd til forsterkning av kommunale forsterheimar (mill. kr):
mill. kr
Statens kjøp av private forsterheimstenester (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter statlege barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
mill. kr
Statens kjøp av tenester frå private barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til hjelpetiltak i heimen (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd til miljøbaserte tiltak (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til fellestenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av private barneverntenester i alt (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av private barneverntenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tenester til statleg produksjon (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tenester til statleg produksjon i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Lønnskostnader til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnadar i prosent av driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (prosent):
prosent
Lønnskostnader i prosent av statleg produskjon (prosent):
prosent
Godtgjering/lønn til fosterheimar (mill. kr):
mill. kr
Utgiftsdekning til fosterheimar (mill. kr):
mill. kr
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i statleg barnevern (årsverk):
årsverk
Driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til fosterheimar (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til fosterheimar i statleg regi (mill. kr):
01.01-31.12
Tilskudd til forsterkning av kommunale forsterheimar (mill. kr):
01.01-31.12
Statens kjøp av private forsterheimstenester (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter statlege barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
01.01-31.12
Statens kjøp av tenester frå private barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til hjelpetiltak i heimen (mill. kr):
01.01-31.12
Tilskudd til miljøbaserte tiltak (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til fellestenester (mill. kr):
01.01-31.12
Kjøp av private barneverntenester i alt (mill. kr):
01.01-31.12
Kjøp av private barneverntenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
01.01-31.12
Kjøp av varer og tenester til statleg produksjon (mill. kr):
01.01-31.12
Kjøp av varer og tenester til statleg produksjon i prosent av driftsutgifter (prosent):
01.01-31.12
Lønnskostnader til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
01.01-31.12
Lønnskostnadar i prosent av driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (prosent):
01.01-31.12
Lønnskostnader i prosent av statleg produskjon (prosent):
01.01-31.12
Godtgjering/lønn til fosterheimar (mill. kr):
01.01-31.12
Utgiftsdekning til fosterheimar (mill. kr):
01.01-31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i statleg barnevern (årsverk):
01.01-31.12
Driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
Løpende priser
Driftsutgifter til fosterheimar (mill. kr):
Løpende priser
Tilskudd til forsterkning av kommunale forsterheimar (mill. kr):
Løpende priser
Statens kjøp av private forsterheimstenester (mill. kr):
Løpende priser
Driftsutgifter statlege barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (mill. kr) , Driftsutgifter til fosterheimar (mill. kr) , Driftsutgifter til fosterheimar i statleg regi (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Regionane i alt , Region nord ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgiftsbegrepet 'driftsutgifter' i StatRes Barnevern er ikkje fullt ut sammenliknbart med tal for 'brutto driftsutgifter' som er tidligare publisert i fagstatistikken for statleg barnevern. Det er nytta same utgiftsbegrep for alle årganger i StatRes. For meir informasjon om det nye utgiftsbegrepet sjå i 'Om statistikken'. Endret 29. juni 2010 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.