Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen

06612: StatRes. Barnevern. Ressursinnsats, etter statlege barnevernsregionar (avslutta serie) 2004 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (mill. kr) , Driftsutgifter til fosterheimar (mill. kr) , Driftsutgifter til fosterheimar i statleg regi (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 21

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Regionane i alt , Region nord ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utgiftsbegrepet 'driftsutgifter' i StatRes Barnevern er ikkje fullt ut sammenliknbart med tal for 'brutto driftsutgifter' som er tidligare publisert i fagstatistikken for statleg barnevern. Det er nytta same utgiftsbegrep for alle årganger i StatRes. For meir informasjon om det nye utgiftsbegrepet sjå i 'Om statistikken'.
Endret 29. juni 2010
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken