Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

06612: StatRes. Barnevern. Ressursinnsats, etter statlege barnevernsregionar (avslutta serie) 2004 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

region

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.01.2011
Kontakt
Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
tak@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til fosterheimar (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til fosterheimar i statleg regi (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd til forsterkning av kommunale forsterheimar (mill. kr):
mill. kr
Statens kjøp av private forsterheimstenester (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter statlege barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
mill. kr
Statens kjøp av tenester frå private barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til hjelpetiltak i heimen (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd til miljøbaserte tiltak (mill. kr):
mill. kr
Driftsutgifter til fellestenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av private barneverntenester i alt (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av private barneverntenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tenester til statleg produksjon (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tenester til statleg produksjon i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Lønnskostnader til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnadar i prosent av driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (prosent):
prosent
Lønnskostnader i prosent av statleg produskjon (prosent):
prosent
Godtgjering/lønn til fosterheimar (mill. kr):
mill. kr
Utgiftsdekning til fosterheimar (mill. kr):
mill. kr
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i statleg barnevern (årsverk):
årsverk
Referansetid
Driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til fosterheimar (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til fosterheimar i statleg regi (mill. kr):
01.01-31.12
Tilskudd til forsterkning av kommunale forsterheimar (mill. kr):
01.01-31.12
Statens kjøp av private forsterheimstenester (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter statlege barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
01.01-31.12
Statens kjøp av tenester frå private barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til hjelpetiltak i heimen (mill. kr):
01.01-31.12
Tilskudd til miljøbaserte tiltak (mill. kr):
01.01-31.12
Driftsutgifter til fellestenester (mill. kr):
01.01-31.12
Kjøp av private barneverntenester i alt (mill. kr):
01.01-31.12
Kjøp av private barneverntenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
01.01-31.12
Kjøp av varer og tenester til statleg produksjon (mill. kr):
01.01-31.12
Kjøp av varer og tenester til statleg produksjon i prosent av driftsutgifter (prosent):
01.01-31.12
Lønnskostnader til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
01.01-31.12
Lønnskostnadar i prosent av driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (prosent):
01.01-31.12
Lønnskostnader i prosent av statleg produskjon (prosent):
01.01-31.12
Godtgjering/lønn til fosterheimar (mill. kr):
01.01-31.12
Utgiftsdekning til fosterheimar (mill. kr):
01.01-31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i statleg barnevern (årsverk):
01.01-31.12
Pristype
Driftsutgifter til statlege barnevernstiltak (mill. kr):
Løpende priser
Driftsutgifter til fosterheimar (mill. kr):
Løpende priser
Tilskudd til forsterkning av kommunale forsterheimar (mill. kr):
Løpende priser
Statens kjøp av private forsterheimstenester (mill. kr):
Løpende priser
Driftsutgifter statlege barnevernsinstitusjonar (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utgiftsbegrepet 'driftsutgifter' i StatRes Barnevern er ikkje fullt ut sammenliknbart med tal for 'brutto driftsutgifter' som er tidligare publisert i fagstatistikken for statleg barnevern. Det er nytta same utgiftsbegrep for alle årganger i StatRes. For meir informasjon om det nye utgiftsbegrepet sjå i 'Om statistikken'.
Endret 29. juni 2010
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken