Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

06596: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Førstegangsvelgere 20 år over og med utenlandsk bakgrunn, etter landbakgrunn (K) (avslutta serie) 2007 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

gruppe av stemmeberettigede

Totalt 3 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.09.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Kommunestyre- og fylkestingvalg:
personer
Referansetid
Kommunestyre- og fylkestingvalg:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken