Til toppen
06589: Persontransport med jernbane, etter jernbaneoperatør (avslutta serie) 2004 - 2012
Sist endret
30.05.2014
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (påstigninger):
passasjerer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Referansetid
Passasjerer (påstigninger):
31.12.
Transportarbeid (passasjerkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
jernbaneoperatør
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

jernbaneoperatør

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Samtrafikken med utlandet er inkludert.
statistikkvariabel
Transportarbeid (passasjerkm)
Kun passasjerkm på norsk område.

Brukerveiledning for statistikkbanken