06589: Persontransport med jernbane, etter jernbaneoperatør (avslutta serie) 2004 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

jernbaneoperatør

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.05.2014
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (påstigninger):
passasjerer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Referansetid
Passasjerer (påstigninger):
31.12.
Transportarbeid (passasjerkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Samtrafikken med utlandet er inkludert.
statistikkvariabel
Transportarbeid (passasjerkm)
Kun passasjerkm på norsk område.

Brukerveiledning for statistikkbanken