Til toppen

06589: Persontransport med jernbane, etter jernbaneoperatør (avslutta serie) 2004 - 2012

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 9

jernbaneoperatør


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Samtrafikken med utlandet er inkludert.

statistikkvariabel

Transportarbeid (passasjerkm)

Kun passasjerkm på norsk område.

Brukerveiledning for statistikkbanken