Til toppen

06574: Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsekvivalenter, etter kjønn, sektor og desiler (avslutta serie) 1997 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

desil

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle ansatte i alt , Desil 1 , Desil 2 ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

sektor


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2006 og 2007 er korrigerte

Brukerveiledning for statistikkbanken