Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

06545: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning (mill. kr), SN2002 (avslutta serie) 1990 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

anslagstidspunkt/påløpt Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

næring

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.03.2009
Kontakt
Anel Finci, Statistisk sentralbyrå
+47 9524 4021
afi@ssb.no

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Måleenhet
Investeringer:
mill. kr
Referansetid
Investeringer:
31.12.
Pristype
Investeringer:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken