Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

06545: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning (mill. kr), SN2002 (avslutta serie) 1990 - 2009

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
anslagstidspunkt/påløpt
Må velges *
næring

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 20

anslagstidspunkt/påløpt

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

næring


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken