Landbrukseiendommer

06529: Bygninger på landbrukseiendommer, etter produktivt skogareal 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

arealstørrelse Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2019
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Bebygde landbrukseiendommer:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år (prosent):
prosent
Bygninger i alt:
bygninger
Bygninger med SEFRAK-registrering (prosent):
prosent
Boligbygninger i alt:
bygninger
Driftsbygninger:
bygninger
Seterhus, skogskoier, naust mm:
bygninger
Øvrige bygninger:
bygninger
Referansetid
Bebygde landbrukseiendommer:
1.1-31.12.
Bebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år (prosent):
1.1-31.12.
Bygninger i alt:
1.1-31.12.
Bygninger med SEFRAK-registrering (prosent):
1.1-31.12.
Boligbygninger i alt:
1.1-31.12.
Driftsbygninger:
1.1-31.12.
Seterhus, skogskoier, naust mm:
1.1-31.12.
Øvrige bygninger:
1.1-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.

Brukerveiledning for statistikkbanken