Landbrukseiendommer

06527: Bygninger på landbrukseiendommer, etter eid jordbruksareal 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

jordbruksareal

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2019
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Bebygde landbrukseiendommer:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år (prosent):
prosent
Bygninger i alt:
bygninger
Bygninger med SEFRAK-registrering (prosent):
prosent
Boligbygninger i alt:
bygninger
Driftsbygninger:
bygninger
Seterhus, skogskoier, naust mm:
bygninger
Øvrige bygninger:
bygninger
Referansetid
Bebygde landbrukseiendommer:
1.1.-31.12.
Bebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år (prosent):
1.1.-31.12.
Bygninger i alt:
1.1.-31.12.
Bygninger med SEFRAK-registrering (prosent):
1.1.-31.12.
Boligbygninger i alt:
1.1.-31.12.
Driftsbygninger:
1.1.-31.12.
Seterhus, skogskoier, naust mm:
1.1.-31.12.
Øvrige bygninger:
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.

Brukerveiledning for statistikkbanken