Landbrukseiendommer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06527: Bygninger på landbrukseiendommer, etter eid jordbruksareal 2006 - 2022

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
28.08.2023 08:00
Bebygde landbrukseiendommer:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år (prosent):
prosent
Bygninger i alt:
bygninger
Bygninger med SEFRAK-registrering (prosent):
prosent
Boligbygninger i alt:
bygninger
Driftsbygninger:
bygninger
Seterhus, skogskoier, naust mm:
bygninger
Øvrige bygninger:
bygninger
Bebygde landbrukseiendommer:
1.1.-31.12.
Bebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år (prosent):
1.1.-31.12.
Bygninger i alt:
1.1.-31.12.
Bygninger med SEFRAK-registrering (prosent):
1.1.-31.12.
Boligbygninger i alt:
1.1.-31.12.
Driftsbygninger:
1.1.-31.12.
Seterhus, skogskoier, naust mm:
1.1.-31.12.
Øvrige bygninger:
1.1.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.