06509: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) 2002K4 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

næring

Totalt 16 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.01.2011
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsdagsverk:
dagsverk
Sykefraværsprosent:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sykefraværsprosenten (sykefraværsdagsverk i prosent av avtalte dagsverk) er her justert på bakgrunn av en feriekorrigeringsfaktor. Nærmere forklart er nevneren (avtalte dagsverk) i sykefraværsprosenten justert ned på bakgrunn av informasjon om folks feriefravær. Praksisen med å korrigere for feriefravær opphørte i 2019. Det vil være avvik mellom sykefraværsprosentene som er feriekorrigert og de som ikke er feriekorrigert.
næring
50 Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Næringskode 50 omfatter ikke kode 50.2.
50-52 Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.

Brukerveiledning for statistikkbanken