Skogeiernes inntekt

06506: Skogavvirkning for salg, etter størrelse på produktivt skogareal og eiertype 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

produktivt skogareal

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Skogeiere med avvirkning for salg:
antall
Salgskvantum, personlige skogeiere (1 000 m³):
1 000 m³
Salgskvantum, upersonlig skogeiere (1 000 m³):
1 000 m³
Salgskvantum i alt (1 000 m³):
1 000 m³
Referansetid
Skogeiere med avvirkning for salg:
31.12.
Salgskvantum, personlige skogeiere (1 000 m³):
31.12.
Salgskvantum, upersonlig skogeiere (1 000 m³):
31.12.
Salgskvantum i alt (1 000 m³):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Avirkningsdataene kommer fra skogfondsystemet.

Brukerveiledning for statistikkbanken