Omsetning i varehandel

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06482: Omsetningsindeks for varehandel, etter næring (SN2002). Foreløpige tall (2000=100) (avslutta serie) 1995K1 - 2008K4

Linda Van Moere Præstiin, Statistisk sentralbyrå
+47 934 89261
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
09.03.2009 10:00
Verdiindeks, ujusterte tall:
indeks
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
indeks
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
indeks
Verdiindeks, ujusterte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, ujusterte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, ujusterte tall:
2000=100
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
2000=100
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
2000=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995K1 , 1995K2 , 1995K3 ,

Valgt 1 av totalt 56

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Verdiindeks, ujusterte tall , næring: 51 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Næring 51. Agenturhandel (næring 51.1) er ikke inkludert i perioden 1. kvartal 1995 til og med 4. kvartal 2005.