Omsetning i varehandel

Til toppen

06482: Omsetningsindeks for varehandel, etter næring (SN2002). Foreløpige tall (2000=100) (avslutta serie) 1995K1 - 2008K4

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995K1 , 1995K2 , 1995K3 ,

Valgt 1 av totalt 56

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel: Verdiindeks, ujusterte tall , næring: 51 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner
Næring 51. Agenturhandel (næring 51.1) er ikke inkludert i perioden 1. kvartal 1995 til og med 4. kvartal 2005.

Brukerveiledning for statistikkbanken