Omsetning i varehandel

Til toppen
06482: Omsetningsindeks for varehandel, etter næring (SN2002). Foreløpige tall (2000=100) (avslutta serie) 1995K1 - 2008K4
Sist endret
09.03.2009
Kontakt
Linda Van Moere Præstiin, Statistisk sentralbyrå
+47 934 89261
lip@ssb.no

Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks, ujusterte tall:
indeks
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
indeks
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
indeks
Referansetid
Verdiindeks, ujusterte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Utgangen av kvartalet
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
Utgangen av kvartalet
Pristype
Verdiindeks, ujusterte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Løpende priser
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
Løpende priser
Basisperiode
Verdiindeks, ujusterte tall:
2000=100
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
2000=100
Verdiindeks, sesongjusterte tall:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 56 Valgte 1

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel: Verdiindeks, ujusterte tall , næring: 51 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner
Næring 51. Agenturhandel (næring 51.1) er ikke inkludert i perioden 1. kvartal 1995 til og med 4. kvartal 2005.

Brukerveiledning for statistikkbanken