Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

06477: Handel med motorvogner. Fordeling av omsetning, etter næringsundergruppe (SN2002) og varegruppe. Foretak (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

næring

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2007
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Antall foretak:
foretak
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Detaljhandel i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Detaljhandel med motorvogner, inkl. tilhengere (1 000 kr):
1 000 kr
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner (1 000 kr):
1 000 kr
Detaljhandel med motorsykler, inkl deler og utstyr (1 000 kr):
1 000 kr
Detaljhandel med drivstoff og smøremidler til motorvogner (1 000 kr):
1 000 kr
Detaljhandel med pleie- og vedlikeholdsprodukter til motorvogner (1 000 kr):
1 000 kr
Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler (1 000 kr):
1 000 kr
Annen detaljhandel (1 000 kr):
1 000 kr
Engroshandel i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Engroshandel med motorvogner, inkl. tilhengere (1 000 kr):
1 000 kr
Engroshandel med deler og utstyr til motorvogner (1 000 kr):
1 000 kr
Engroshandel med motorsykler, inkl. deler og utstyr (1 000 kr):
1 000 kr
Engroshandel med drivstoff, smøremidler og brensel (1 000 kr):
1 000 kr
Annen engroshandel (1 000 kr):
1 000 kr
Agenturhandel i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Agenturhandel med motorvogner (1 000 kr):
1 000 kr
Agenturhandel med deler og utstyr til motorvogner (1 000 kr):
1 000 kr
Agenturhandel med motorsykler, inkl. deler og utstyr (1 000 kr):
1 000 kr
Annen agenturhandel (1 000 kr):
1 000 kr
Annen omsetning i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Vedlikehold og reparasjon av personbiler (1 000 kr):
1 000 kr
Vedlikehold og reparasjon av andre motorvogner (1 000 kr):
1 000 kr
Andre tjenester utført på motorvogner (1 000 kr):
1 000 kr
Vedlikehold og reparasjon av motorsykler (1 000 kr):
1 000 kr
Annen omsetning ellers (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Antall foretak:
31.12.
Omsetning (1 000 kr):
31.12.
Detaljhandel i alt (1 000 kr):
31.12.
Detaljhandel med motorvogner, inkl. tilhengere (1 000 kr):
31.12.
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner (1 000 kr):
31.12.
Detaljhandel med motorsykler, inkl deler og utstyr (1 000 kr):
31.12.
Detaljhandel med drivstoff og smøremidler til motorvogner (1 000 kr):
31.12.
Detaljhandel med pleie- og vedlikeholdsprodukter til motorvogner (1 000 kr):
31.12.
Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler (1 000 kr):
31.12.
Annen detaljhandel (1 000 kr):
31.12.
Engroshandel i alt (1 000 kr):
31.12.
Engroshandel med motorvogner, inkl. tilhengere (1 000 kr):
31.12.
Engroshandel med deler og utstyr til motorvogner (1 000 kr):
31.12.
Engroshandel med motorsykler, inkl. deler og utstyr (1 000 kr):
31.12.
Engroshandel med drivstoff, smøremidler og brensel (1 000 kr):
31.12.
Annen engroshandel (1 000 kr):
31.12.
Agenturhandel i alt (1 000 kr):
31.12.
Agenturhandel med motorvogner (1 000 kr):
31.12.
Agenturhandel med deler og utstyr til motorvogner (1 000 kr):
31.12.
Agenturhandel med motorsykler, inkl. deler og utstyr (1 000 kr):
31.12.
Annen agenturhandel (1 000 kr):
31.12.
Annen omsetning i alt (1 000 kr):
31.12.
Vedlikehold og reparasjon av personbiler (1 000 kr):
31.12.
Vedlikehold og reparasjon av andre motorvogner (1 000 kr):
31.12.
Andre tjenester utført på motorvogner (1 000 kr):
31.12.
Vedlikehold og reparasjon av motorsykler (1 000 kr):
31.12.
Annen omsetning ellers (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.
statistikkvariabel
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner (1 000 kr)
Bilradioutstyr er ikke inkludert.
Detaljhandel med motorsykler, inkl deler og utstyr (1 000 kr)
Beskyttelsesutstyr til fører er inkludert.
Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler (1 000 kr)
Mat som er tilberedt på stedet er ikke inkludert.
Annen detaljhandel (1 000 kr)
Bilradioutstyr er inkludert.
Engroshandel med motorvogner, inkl. tilhengere (1 000 kr)
Landbrukstraktorer, land- og skogbruksmaskiner, samt redskaper og tilbehør til disse er ikke inkludert.
Engroshandel med motorsykler, inkl. deler og utstyr (1 000 kr)
Beskyttelsesutstyr til fører er inkludert.
Annen engroshandel (1 000 kr)
Bilradioutstyr er inkludert. Landbrukstraktorer, land- og skogbruksmaskiner, samt redskaper og tilbehør til disse er inkludert.
Agenturhandel med motorsykler, inkl. deler og utstyr (1 000 kr)
Beskyttelsesutstyr til fører er inkludert.
Andre tjenester utført på motorvogner (1 000 kr)
Vasking, polering og understellsbehandling er inkludert.
Annen omsetning ellers (1 000 kr)
Mat som er tilberedt på stedet er inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken