Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

Til toppen

06476: Handel med motorvogner. Omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 50 Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motorvogner , 50.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler , 50.101 Agentur- og engroshandel med motorvogner, unntatt motorsykler ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken