Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

06476: Handel med motorvogner. Omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2007
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Antall foretak:
foretak
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Detaljhandel (prosent):
prosent
Engroshandel (prosent):
prosent
Agenturhandel (prosent):
prosent
Annen omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Antall foretak:
31.12.
Omsetning (1 000 kr):
31.12.
Detaljhandel (prosent):
31.12.
Engroshandel (prosent):
31.12.
Agenturhandel (prosent):
31.12.
Annen omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken