Konsumprisindeksen

Til toppen
06444: KPI og KPI-JAE sesongjustert (2015=100) 1985M01 - 2020M09
Sist endret
09.10.2020
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
indeks
Referansetid
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
15. i måneden
Basisperiode
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
desember 2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
indeks
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 429 Valgte 1

indeks
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 11448 for tall t.o.m 2016 med juli 1999=100.
måned
2020M04
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M05
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for mai 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M06
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for juni 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M07
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for juli 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M08
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for august 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
2020M09
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for september 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.

Brukerveiledning for statistikkbanken