Konsumprisindeksen

06444: KPI og KPI-JAE sesongjustert (2015=100) 1985M01 - 2018M10
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

indeks Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 406 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.11.2018
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4695
hkj@ssb.no

Tarik Ogbamichael, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4470
tao@ssb.no

Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 40902663
tss@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
indeks
Referansetid
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
15. i måneden
Basisperiode
Konsumprisindeksen og KPI-JAE, sesongjustert:
desember 2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 11448 for tall t.o.m 2016 med juli 1999=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken