Regnskap fra private skoler (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06377: Driftsinntekter og driftsutgifter i private skoler, etter landsdel (avslutta serie) 2005 - 2009

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
31.01.2013 10:00
Antall skoler:
skoler
Salgsinntekt (kr):
kr
Statlig driftstilskudd (kr):
kr
Kommunalt driftstilskudd (kr):
kr
Sum driftsinntekter (kr):
kr
Lønnskostnader (kr):
kr
Kostnader til undervisningsmateriell (kr):
kr
Kostnader til leie av lokale (kr):
kr
Kostnader til lys og varme (kr):
kr
Sum driftskostnader (kr):
kr
Antall skoler:
01.01.-31.12.
Salgsinntekt (kr):
01.01.-31.12.
Statlig driftstilskudd (kr):
01.01.-31.12.
Kommunalt driftstilskudd (kr):
01.01.-31.12.
Sum driftsinntekter (kr):
01.01.-31.12.
Lønnskostnader (kr):
01.01.-31.12.
Kostnader til undervisningsmateriell (kr):
01.01.-31.12.
Kostnader til leie av lokale (kr):
01.01.-31.12.
Kostnader til lys og varme (kr):
01.01.-31.12.
Sum driftskostnader (kr):
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall skoler , Salgsinntekt (kr) , Statlig driftstilskudd (kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Oslo og Akershus , Hedmark og Oppland ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000