Kommunehelsetenesta

Til toppen

06360: Konsultasjoner med et utvalg viktige kroniske diagnoser i allmennpraksis, etter kjønn og diagnosenavn (avslutta serie) 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 000 Alle kroniske diagnoser , 001 Glaukom (Grønn stær) , 002 Hørselsvekkelse ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000