Kommunehelsetenesta

06358: Estimat av gjennomsnittlig antall kontakter og konsultasjoner i løpet av året, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

alder

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.10.2007
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Pasientkontakter:
kontakter
Konsultasjoner:
konsultasjoner
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittene er ganget med fire for å gi et estimat for hele året. Legevakt er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken