Kommunehelsetenesta

Til toppen

06358: Estimat av gjennomsnittlig antall kontakter og konsultasjoner i løpet av året, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-1 år , 2-4 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittene er ganget med fire for å gi et estimat for hele året. Legevakt er ikke inkludert.