Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Til toppen
06339: Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja, etter trussamfunn 2006 - 2019
Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer i kristne trus- og livssynssamfunn:
personer
Referansetid
Medlemmer i kristne trus- og livssynssamfunn:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
trussamfunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

trussamfunn

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Annan religion omfattar Bahài, jødedom, sikhisme og andre trusretningar. Tala for Oslo i 2006 inneheld 57 busette i utlandet, i 2007 85, i 2008 76, i 2009 82 busette i utlandet.

Brukerveiledning for statistikkbanken