06327: Skogeiendommer, etter hvor mange år det er avvirket for salg og størrelse 1996-2005 - 2009-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

størrelse

Totalt 9 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.11.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Skogeiendommer i alt:
antall
Skogeiendommer med avvirkning for salg:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning ett år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning to år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning tre år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning fire år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning fem år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning seks år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning sju år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning åtte år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning ni år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning ti år:
antall
Referansetid
Skogeiendommer i alt:
31.12.
Skogeiendommer med avvirkning for salg:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning ett år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning to år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning tre år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning fire år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning fem år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning seks år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning sju år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning åtte år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning ni år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning ti år:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Eiendom i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal. En skogeiendom er det totale produktive skogarealet en eier eier i en kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken