Skogeiendommer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06327: Skogeiendommer, etter hvor mange år det er avvirket for salg og størrelse 1996-2005 - 2012-2021

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
14.09.2023 08:00
Skogeiendommer i alt:
antall
Skogeiendommer med avvirkning for salg:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning ett år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning to år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning tre år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning fire år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning fem år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning seks år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning sju år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning åtte år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning ni år:
antall
Skogeiendommer med salgsavvirkning ti år:
antall
Skogeiendommer i alt:
31.12.
Skogeiendommer med avvirkning for salg:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning ett år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning to år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning tre år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning fire år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning fem år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning seks år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning sju år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning åtte år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning ni år:
31.12.
Skogeiendommer med salgsavvirkning ti år:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skogeiendommer i alt , Skogeiendommer med avvirkning for salg , Skogeiendommer med salgsavvirkning ett år ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996-2005 , 1997-2006 , 1998-2007 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Eiendom i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal. En skogeiendom er det totale produktive skogarealet en eier eier i en kommune.