Til toppen

06327: Skogeiendommer, etter hvor mange år det er avvirket for salg og størrelse 1996-2005 - 2010-2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skogeiendommer i alt , Skogeiendommer med avvirkning for salg , Skogeiendommer med salgsavvirkning ett år ,

Valgt 1 av totalt 12

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996-2005 , 1997-2006 , 1998-2007 ,

Valgt 1 av totalt 15

størrelse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Eiendom i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal. En skogeiendom er det totale produktive skogarealet en eier eier i en kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken