Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

06326: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn 2006 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

religion/livssyn

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn:
personer
Referansetid
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

religion/livssyn
Jødedom
Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2012
Sikhisme
Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2010
Sikhisme
Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken