Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06326: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som søker om offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn 2006 - 2024

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
05.06.2024 08:00
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn:
personer
Antall trus- og livssynssamfunn:
antall
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn:
1.1.
Antall trus- og livssynssamfunn:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Baha'i , Buddhisme ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

år

2021

Fra 1. januar 2021 trådte ny trossamfunnslov i kraft

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , år: 2022

Tala for kristendom i 2021, 2022 og 2023 avvik noko frå tabell 06339 på grunn av reklassifisering av samfunn gjennomført i samband med publisering av 2024-tal.

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , år: 2023

Tala for kristendom i 2021, 2022 og 2023 avvik noko frå tabell 06339 på grunn av reklassifisering av samfunn gjennomført i samband med publisering av 2024-tal.

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , år: 2021

Tala for kristendom i 2021, 2022 og 2023 avvik noko frå tabell 06339 på grunn av reklassifisering av samfunn gjennomført i samband med publisering av 2024-tal.

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , religion/livssyn: Sikhisme

Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2010

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , religion/livssyn: Sikhisme

Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2012

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , religion/livssyn: Jødedom

Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2012