Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Til toppen

06326: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn 2006 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Medlemmer i alt , Baha'i , Buddhisme ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , religion/livssyn: Sikhisme

Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2010

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , religion/livssyn: Sikhisme

Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2012

statistikkvariabel: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn , religion/livssyn: Jødedom

Eitt samfunn er ikkje representert i statistikken for 2012