Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

06300: Databehandlingsvirksomhet. Omsetning, etter type tjeneste og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (mill. kr) (avslutta serie) 2004

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

tjenestetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tjenester i alt , Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare , Utvikling og salg av standard programvare ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se 'om statistikken' for beskrivelse av de ulike tjenestene.

Brukerveiledning for statistikkbanken