Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
06300: Databehandlingsvirksomhet. Omsetning, etter type tjeneste og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (mill. kr) (avslutta serie) 2004
Sist endret
16.11.2006
Kontakt
Wiktor Olaisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
wol@ssb.no

Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
mill. kr
Referansetid
Omsetning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2002)
tjenestetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
tjenestetype

Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se 'om statistikken' for beskrivelse av de ulike tjenestene.

Brukerveiledning for statistikkbanken