Landsskogtakseringen

Til toppen

06286: Produktivt skogareal, etter hogstklasse 1957-1964 - 2015-2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1957-1964 , 1964-1976 , 1982-1984 ,

Valgt 1 av totalt 23

hogstklasse


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold. Bare disse fylkene er med i alle refererte takster. Fra og med 2000-2004 omfatter ikke statistikken arealer som ligger i nasjonalparker og naturreservater. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.

Brukerveiledning for statistikkbanken