Landsskogtakseringen

Til toppen
06286: Produktivt skogareal, etter hogstklasse 1957-1964 - 2015-2019
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Produktivt skogareal (1 000 hektar):
1000 hektar
Produktivt skogareal (prosent):
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
hogstklasse
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 23 Valgte 1

hogstklasse

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjelder fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold. Bare disse fylkene er med i alle refererte takster. Fra og med 2000-2004 omfatter ikke statistikken arealer som ligger i nasjonalparker og naturreservater. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.

Brukerveiledning for statistikkbanken