Landsskogtakseringen

06286: Produktivt skogareal, etter hogstklasse 1957-1964 - 2014-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

hogstklasse

Totalt 6 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Produktivt skogareal (1 000 hektar):
1000 hektar
Produktivt skogareal (prosent):
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjelder fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold. Bare disse fylkene er med i alle refererte takster. Fra og med 2000-2004 omfatter ikke statistikken arealer som ligger i nasjonalparker og naturreservater. Fra og med takstperioden 2005-2009 omfatter statistikken også arealer over barskoggrensa.

Brukerveiledning for statistikkbanken